Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe

dla nauczycieli


Fundacja Kolegium Tutorów w partnerstwie z Collegium Da Vinci realizuje studia podyplomowe dla nauczycieli


Collegium Da Vinci w Poznaniu jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięcza ponad 15-letniej tradycji oraz bogatej, innowacyjnej ofercie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. CDV to innowacyjny, doświadczony i rzetelny organizator studiów.
Oferowane kierunki studiów wyróżniają się nowatorskimi programami oraz przewagą zajęć praktycznych.


Kierunki studiów - Wrocław

ORGANIZACJA STUDIÓW
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 17.00. Zajęcia w ramach I lub III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu i sierpniu, w dni powszednie. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.ZAPISY
Dokumenty można składać osobiście w biurze Fundacji Kolegium Tutorów lub przesłać listem poleconym na adres:

Fundacja Kolegium Tutorów
53-125 Wrocław
al. Kasztanowa 3A-5
budynek DIT (Dolnośląski Inkubator Technologiczny) lokal "-6"

690 627 872
studia.podyplomowe@tutoring.pl

Miejsce

  • Fundacja Kolegium Tutorów
    al. Kasztanowa 3A-5
    53-125 Wrocław