Program „Sen Żyrafy” – program dla przedszkoli
Wspieramy również nauczycieli przedszkoli realizując program „Sen Żyrafy” (niem. Giraffentraum®) wprowadzający metodę Porozumienia bez Przemocy. Program ma na celu rozwinąć podstawowe umiejętności interpersonalne, oraz poprzez zabawę w przyjaznej atmosferze, pozwolić dzieciom doświadczyć różnicy pomiędzy komunikacją, która tworzy bariery a taką, która otwiera serca i buduje kontakt. Dzieci wraz z nauczycielami odkrywają, zarówno to, co sprzyja dobrym relacjom z innymi jak i źródła nieporozumień i konfliktów oraz uczą się rozwiązywać je w konstruktywny sposób.Program „Sen Żyrafy”
czyli Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu

„Mamo, mamo! Dziś w przedszkolu znaleźliśmy małą żyrafę,
ona jest zupełnie sama i będziemy się nią zajmować”

Dzieci doświadczają „Porozumienia bez Przemocy” bezpośrednio w momencie, kiedy mała żyrafka trafia do przedszkola i razem z dziećmi uczy się „języka żyrafy”. Podczas pięciu dni dzieci w formie zabawy poznają podstawy metody PBP (obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba), a następnie w kolejnych tygodniach pogłębiają umiejętności nazywania uczuć i potrzeb, okazywania empatii oraz rozwiązywania konfliktów.

Nauczyciele biorący udział w programie są wcześniej przeszkoleni z PBP i wyposażeni we wszystkie narzędzia i wskazówki potrzebne do przeprowadzenia programu.

Program „Sen Żyrafy” ma na celu rozwinąć podstawowe umiejętności interpersonalne, oraz poprzez zabawę w przyjaznej atmosferze, pozwolić dzieciom doświadczyć różnicy pomiędzy komunikacją, która tworzy bariery a taką, która otwiera serca i buduje kontakt. Dzieci wraz z nauczycielami odkrywają, zarówno to, co sprzyja dobrym relacjom z innymi jak i źródła nieporozumień i konfliktów oraz uczą się rozwiązywać je w konstruktywny sposób. Te umiejętności dadzą dzieciom więcej osobistej satysfakcji i gwarantują bardziej harmonijne stosunki z innymi.
Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Życia Bez Przemocy.Szczególne w „Śnie Żyrafy”:

 • szeroki zakres
  w programie biorą udział dzieci, nauczyciele i rodzice
 • wspólna nauka
  dorośli tak samo jak dzieci uczą się ze sobą i od siebie. Dużo bardziej ważne jest wspólne doświadczanie niż realizowanie sztywnego programu wychowawczo – dydaktycznego
 • świadome komunikowanie się
  szczególny nacisk kładziemy na umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb i próśb bez krytykowania i oskarżania oraz słuchania i słyszenia bez uprzedzeń tego, o czym mówią inni
 • mediacje
  o konfliktach mówi się otwarcie, jasno i ze zrozumieniem, bez obrażania się, zawstydzania, oskarżania innych czy szukania winnego. Rozwiązuje się je w sposób „żyrafi”, czyli tak, aby potrzeby wszystkich zostały usłyszane a następnie szuka się takiego rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony
 • empatia
  postawa, w której jesteśmy szczerze zainteresowani zrozumieniem drugiej osoby na poziomie uczuć i potrzeb – empatyczne słuchanie pozwala lepiej zrozumieć innych i budować z nimi głębszy kontakt

Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb, tym lepiej
możemy o sobie stanowić i lepiej rozumieć innych.

M. RosenbergŻyrafa, jako ssak lądowy o największym sercu, najlepiej symbolizuje komunikację empatyczną. Jej długa szyja zapewnia żyrafie dystans i odpowiednią perspektywę wobec otaczającego ją świata. Żyrafa mówi językiem, którego celem jest nawiązanie kontaktu, bazującego na wzajemnym zrozumieniu, szczerości i szacunku wobec siebie i innych, czyli językiem Porozumienia bez Przemocy.

Cztery kroki języka Porozumienia bez Przemocy (PBP, ang. NVC)

 • OBSERWACJA - bez oceniania
  Co widzisz lub słyszysz?
  Mówię o tym, co spostrzegam, bez krytyki i osądu
 • UCZUCIE - bez interpretowania
  Jak się czujesz w związku z tym, co zaobserwowałeś?
  Mówię o konkretnych uczuciach, których doznaję pod wpływem obserwacji
 • POTRZEBA – zamiast strategii
  Czego potrzebujesz w tej sytuacji?
  Wyrażam swoją aktualną potrzebę
 • PROŚBA – zamiast żądania
  Czy chcę o coś poprosić?
  Wypowiadam prośbę o konkretne działanie, które mogłoby zaspokoić moją potrzebę
 • Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem „Sen Żyrafy”®
  zapraszam do kontaktu:


Budowa programu Sen Żyrafy”:


 • Podstawowy trening „Porozumienia bez Przemocy” dla nauczycieli przedszkola,
  oraz spotkanie wprowadzające w projekt „Sen Żyrafy”
 • Tygodniowy projekt „Sen Żyrafy” dla przedszkolaków, prowadzony przez nauczycieli
  przedszkolnych, a następnie kontynuacja w formie ćwiczeń pogłębiających.
 • Spotkanie z rodzicami wprowadzające w metodę „Porozumienie bez Przemocy”,
  następnie, według potrzeb możliwy cykl regularnych spotkań rozwijających zastosowanie
  „Porozumienia bez Przemocy”.
 • Trzy warsztatowe spotkania trenera z nauczycielkami w celu omówienia
  realizacji programu „Sen Żyrafy”, oraz praktycznego ćwiczenia „Porozumienia
  bez Przemocy” na przykładach z ich praktyki przedszkolnej

„Celem PBP nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak, aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii, tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone"

Dr Marshall RosenbergDr Marshall Rosenberg – psycholog kliniczny, znany na całym świecie mediator, założyciel Center for Nonviolent Communication, międzynarodowej organizacji zajmującej się przywracaniem pokoju i mediacjami w oparciu o stworzoną przez niego metodę „Porozumienie bez Przemocy” (PBP). Opracowany przez Rosenberga model PBP jest praktycznym narzędziem pokojowego rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy w przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach, służbie zdrowia, duchownych, członków rządów i instytucjach w ponad 35 krajach na świecie. Prostota tej metody i jej głębokie działanie zaskakują każdego, kto się z nią spotyka. Porozumienie bez Przemocy pomaga zbudować otwarte, szczere relacje z partnerem, dzieckiem, przyjaciółmi, krewnymi, współpracownikami i innymi osobami, a konflikty rozwiązywane są tak, aby poprzez wzajemne zrozumienie uczuć i potrzeb skłóconych osób, wyeliminować lub co najmniej złagodzić wszelkie formy agresji i znaleźć rozwiązanie akceptowane przez wszystkie strony. więcej informacji: www.cnvc.org


Tatiana Bergier - realizatorka projektu
germanistka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii oraz wielu szkoleń z dziedziny rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych w kraju i za granicą. Trenerka i członek Zarządu Fundacji Kolegium Tutorów we Wrocławiu, współzałożycielka Fundacji Życia bez Przemocy, propagującej metodę Porozumienia bez Przemocy wg M. Rosenberga. Od 2010 prowadzi treningi Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli i rodziców. Multiplikatorka programu „Sen Żyrafy” (niem. Giraffentraum®) wprowadzającego metodę PBP do przedszkoli.

Kontakt:
senzyrafy@gmail.com
501 283 624