Programy wdrożeniowe dla szkół


Pomagamy szkołom, które chcą wprowadzać tutoring do swojej oferty. Chętnie dzielimy się swoim wieloletnim doświadczeniem opracowując program wdrożeniowy uwzględniający potrzeby i specyfikę danej szkoły. Proponujemy także konkretne rozwiązania formalne i organizacyjne związane z wprowadzeniem tutoringu do systemy szkolnego.


Program wdrożeniowy jest skierowany do szkół, które chcą wprowadzić metodę tutoringu jako stałą i trwałą formę współpracy z uczniami i ich rodzicami/opiekunami.

W ramach programu wdrożeniowego podzielimy się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem i pomożemy wypracować formę tutoringu najbardziej dostosowaną do potrzeb Państwa środowiska. Na program wdrożeniowy składa się sześć modułów:

  1. Szkoleniowa, trzygodzinna rada pedagogiczna wprowadzająca nauczycieli w zagadnienie tutoringu wychowawczego, rozwojowego i naukowego.
  2. Cztery bloki (dni) szkoleniowe po 8 godzin każdy, w czasie których nauczyciele doświadczają metody tutoringu i przygotowują się do roli tutora oraz zapoznają się ze sposobami organizacji tutoringu w szkole.
  3. Udostępnienie materiałów pomocnych w realizacji szkolnego programu tutorskiego.
  4. Wypracowanie wraz z dyrekcją szkoły i gronem zainteresowanych nauczycieli, programu tutorskiego dostosowanego do potrzeb szkoły, niezbędnych do tego procedur oraz opracowanie innowacji pedagogicznej.
  5. Konsultacje indywidualne i superwizje grupowe dla nauczycieli - tutorów oraz dyrekcji.
  6. Ewaluacja programu wdrożeniowego i przygotowanie rekomendacji na przyszłość w formie raportu.

Po zrealizowaniu programu wdrożeniowego szkoła może poszerzyć kompetencje nauczycieli o niezbędne narzędzia tutorskie poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez FKT oraz przystąpić do procesu certyfikacji tutorów.

Istnieje możliwość rozbicia opłat za Program wdrożeniowy na raty dostosowane do możliwości Szkoły oraz realizacji poszczególnych elementów programu etapami.

Zainteresowanych szczegółami współpracy prosimy o kontakt:
jaroslaw.traczynski@tutoring.pl
602 796 628