Programy wdrożeniowe dla szkół


Pomagamy szkołom, które chcą wprowadzać tutoring do swojej oferty. Chętnie dzielimy się swoim wieloletnim doświadczeniem opracowując program wdrożeniowy uwzględniający potrzeby i specyfikę danej szkoły. Proponujemy także konkretne rozwiązania formalne i organizacyjne związane z wprowadzeniem tutoringu do systemy szkolnego.


Program wdrożeniowy jest skierowany do szkół, które chcą wprowadzić metodę tutoringu jako stałą i trwałą formę współpracy z uczniami i ich rodzicami/opiekunami.

W ramach programu wdrożeniowego podzielimy się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem i pomożemy wypracować formę tutoringu najbardziej dostosowaną do potrzeb Państwa środowiska. Na program wdrożeniowy składa się sześć modułów:

  1. Szkoleniowa, trzygodzinna rada pedagogiczna wprowadzająca nauczycieli w zagadnienie tutoringu wychowawczego, rozwojowego i naukowego.
  2. Cztery bloki (dni) szkoleniowe po 8 godzin każdy, w czasie których nauczyciele doświadczają metody tutoringu i przygotowują się do roli tutora oraz zapoznają się ze sposobami organizacji tutoringu w szkole.
  3. Udostępnienie materiałów pomocnych w realizacji szkolnego programu tutorskiego.
  4. Wypracowanie wraz z dyrekcją szkoły i gronem zainteresowanych nauczycieli, programu tutorskiego dostosowanego do potrzeb szkoły, niezbędnych do tego procedur oraz opracowanie innowacji pedagogicznej.
  5. Konsultacje indywidualne i superwizje grupowe dla nauczycieli - tutorów oraz dyrekcji.
  6. Ewaluacja programu wdrożeniowego i przygotowanie rekomendacji na przyszłość w formie raportu.

Po zrealizowaniu programu wdrożeniowego szkoła może poszerzyć kompetencje nauczycieli o niezbędne narzędzia tutorskie poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez FKT oraz przystąpić do procesu certyfikacji tutorów (certyfikat 1 i 2 stopnia).

Istnieje możliwość rozbicia opłat za Program wdrożeniowy na raty dostosowane do możliwości Szkoły oraz realizacji poszczególnych elementów programu etapami.

Zainteresowanych szczegółami współpracy prosimy o kontakt:
jaroslaw.traczynski@tutoring.pl
602 796 628