Łódź 1 st.
Kurs Tutorski 1. st.  ŁódźKurs organizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 81 w Łodzi. Kurs obejmuje 64 godziny szkoleniowe. Osoby, które ukończą kurs oraz zrealizują praktykę własną otrzymają certyfikat tutorski 1. st.

Certyfikujący kurs tutorski 1. stopnia przygotowuje do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą tutoringu. Pozwala doskonalić niezbędne kompetencje w tym obszarze, jest także okazją do osobistego i zawodowego rozwoju. Oferta skierowana jest zarówno do nauczycieli, pedagogów i wychowawców, jak i do studentów, którzy myślą o pracy w szkole. Szkolenia prowadzone są przez trenerów Fundacji Kolegium Tutorów, w oparciu o wiedzę, kompetencje i własne wieloletnie doświadczenie trenerskie i tutorskie. 
Cena kursu: 1190 zł. brutto – z możliwością rozłożenia opłaty na raty.
Wpis na listę uczestników odbywa się po wypełnieniu zgłoszenia on-line oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 390 zł na konto Fundacji.

Dane do przelewu:
Fundacja Kolegium Tutorów
ul. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
numer konta: Raiffeisen Bank 32 1750 0012 0000 0000 3604 3563

Liczba miejsc ograniczona, od 14 do 20 osób w grupie.
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi, ul. Emilii Plater 28/32


Harmonogram kursu:
lp data temat prowadzący miejsce
1 17.03.2018
8 godz.
Wprowadzenie do tutoringu Jarosław Traczyński Łódź
SP nr 81
2 18.03.2018
8 godz.
Organizacja tutoringu szkolnego. Jarosław Traczyński Łódź
SP nr 81
3 14.04.2018
8 godz.
Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska Andrzej Horyza Łódź
SP nr 81
4 15.04.2018
8 godz.
Talenty i praca na zasobach. Andrzej Horyza Łódź
SP nr 81
5 19.05.2018
8 godz.
Elementy porozumienia bez
przemocy w tutoringu cz. 1.
Tatiana Bergier Łódź
SP nr 81
6 20.05.2018
8 godz.
Elementy porozumienia bez
przemocy w tutoringu cz. 2.
Tatiana Bergier Łódź
SP nr 81
7 09.06.2018
8 godz.
Uczenie się i motywacja cz. 1. Ewa Drozd Łódź
SP nr 81
8 10.06.2018
8 godz.
Uczenie się i motywacja cz. 2 Ewa Drozd Łódź
SP nr 81


Warunki otrzymania certyfikatu:

  1. Obecność na minimum 7 dniach szkoleń.
  2. Przygotowanie pracy zaliczeniowej związanej z własną praktyką tutorską. Forma pracy zostanie omówiona na pierwszym szkoleniu.
  3. Praktyka własna – współpraca tutorska z minimum jednym uczniem lub studentem (niespokrewnionym z tutorem) - minimum osiem spotkań.
  4. Dokonanie opłaty za kurs.


Osoby, które nie mają możliwości zrealizowania praktyki, otrzymają świadectwo ukończenia
kursu tutorskiego 1. st. Certyfikat 1 st. zostanie wydany po zrealizowaniu praktyki.

Osoba do kontaktu w sprawie kursu: Anna Bajor
anna.bajor@tutoring.pl
690 627 872