Misją Fundacji Kolegium Tutorów jest przywracanie sensu edukacji poprzez promowanie indywidualizowanej metody pracy – tutoringu. W swoich działaniach Fundacja chce łączyć głęboką refleksję nad edukacją z profesjonalnymi programami szkoleniowymi i wdrożeniowymi.